Форма запиту на інформацію

Голові районної державної адміністрації
__________________________________
__________________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

___________________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
___________________________________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:
Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
або
Я б хотів отримати доступ до інформацію про... (загальний опис інформації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Відповідь прошу надати:
Поштою (вказати поштову адресу)
Факсом (вказати номер факсу)
Електронною поштою (вказати E-mail/)
В усній формі (вказати номер телефону)
______________________ ______________________
(дата) (підпис)
Запит подається до юридичного сектору апарату райдержадміністрації Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».